www.donnees-genealogiques.eu
FR NL DE

Genealogische databanken over Brussel en Parijs

Sinds meer dan twintig jaar genealogische opzoekingen heb ik een reeks attesten van geboorten, huwelijken en overlijdens en enkele andere collecties bestudeerd, vooral bij de Archieven van de Stad Brussel en de Stad Parijs.
Het zijn deze databases dat ik nu gratis ter beschikking stel van het publiek, op deze web-site.

Zoeken

Voer de naam en/of de voornaam in van de persoon die u zoekt. U kunt gebruik maken van de volgende metatekens:

 • * Vervangt een of meer tekens (bijv. door het typen van Lacr* krijgt u antwoorden voor Lacres, Lacress, Lacrette, Lacroix, Lacrone, Lacrosse, enz.).
 • ? Vervangt nul of een enkel teken (bijv. door het typen van Duran? krijgt u antwoorden voor Duran, Durand, Durant). Kies vervolgens de database(s) waarop de zoekopdracht zal worden uitgevoerd en klik tenslotte op de knop "Zoeken".

    

BRUSSEL


PARIJS (reeks V6.E)
HAMPSHIRE

Dopen en geboorten in Brussel (1750-1812):het gaat om een cumulatieve (maar geen filiatieve) index van bekende dopen in de zeven parochies van Brussel, aangevuld met alle geboortes geregistreerd bij de burgerlijke stand tussen 1796 en 1812 waarvoor er geen tienjaarlijkse tabel bestaat. Deze databank heeft op dit ogenblik alleen betrekking op de familienamen die beginnen met de letters “A” tot “M”, “P” en “S”.

Huwelijken in Brussel voor de XVIIIe eeuw: deze databank vermeldt de namen en voornamen van alle koppels getrouwd voor 1701 in de acht parochies van Brussel, met persoonlijke gegevens om het werk van genealogen te vergemakkelijken, zoals de namen van de ouders of broers/zusters van de echtgenoten. Momenteel zijn de gegevens vermeld die gevonden werden in de registers van de Onze-Lieve-Vrouw van Finistère, Onze-Lieve-Vrouw van Montserrat, Sint-Gorik, Sint-Jacob op Coudenberg, Sint-Niklaas, Sint-Katelijne en Sint-Goedele (alleen 1600-1700).

Sterfgevallen en begrafenissen in Brussel: in deze databank vindt u alleen de sterfgevallen en begrafenissen die niet op wettelijk voorschrift in 1865 in het register opgenomen werden; het betreft: het Begijnhof, de Ongeschoeide Karmelieten, Sint-Jans-Ziekenhuis, Sint-Pieters-Ziekenhuis, Onze-Lieve-Vrouw van Finistère, Sint-Katelijne, Sint-Gorik, de Ursulinen, waarbij nog de verschillende protestantse kerken gevoegd moeten worden, de parochies van Neder- en Overheembeek (aangehecht bij Brussel in 1921) alsook enkele ingehouwen opschriften van Sint-Goedele. De meeste vermeldingen (filiatief wanneer de documenten expliciet zijn) hebben betrekking op de XVIIIe eeuw, maar sommige gaan terug tot de XVIe en andere hebben betrekking op de XIXe.

Huwelijken van Fransen in de Stad Brussel (sinds 1795): er zijn tal van Fransen getrouwd in Brussel. Deze lijst geeft hun namen en voornamen (alsook die van hun echtgenoten), het jaar en het nummer van de akte en wordt geleidelijk aangevuld voor latere periodes. Ik kan bijkomende informatie geven. Contact met mij opnemen.

Diverse kleine databanken:

 • In Brussel wonende kandidaten voor de Sint-Helena Medaille (1857): De Sint-Helena Medaille, ingesteld door Napoleon III, was bedoeld om de in 1857 nog in leven zijnde veteranen van de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlogen te belonen. Wie dacht in aanmerking te komen werd uitgenodigd om bewijzen van de geleverde diensten voor te leggen aan de lokale overheden, die een “verslag” opstelden dat vervolgens naar het Ministerie van Oorlog in Parijs gestuurd werd. Het resultaat van dit verzoek is niet altijd bekend.
 • Caféhouders en jeneverhandelaars in Brussel in het jaar 12 (1803): Gaat over de secties 7 en 8, m.a.w. de wijken van het Koningsplein en de Grote Markt. Vermeldt de naam van de exploitant, zijn leeftijd en zijn geboorteplaats, zijn adres, het uithangbord van zijn etablissement en het soort klanten die er regelmatig langskwamen.
 • Parijzenaars vermeld in het bestand van de Vreemdelingenpolitie: sinds 1890 ongeveer en tot op vandaag, legt de Vreemdelingenpolitie van de stad Brussel dossiers aan (momenteel zijn dat er ettelijke duizenden) met diverse inlichtingen over de vreemdelingen die zich op haar grondgebied komen vestigen. Die dossiers zijn toegankelijk via een bestand waaruit ik de vermeldingen gehaald heb die betrekking hebben op de Parijzenaars waarvan de meesten geboren werden voor 1871. Contact met mij opnemen als u meer informatie wenst.
 • Diverse overlijdensberichten:het gaat om informatie van de burgerlijke stand gehaald uit een verzameling van ongeveer 3.000 overlijdensberichten bewaard in het Archief van de Stad Brussel en daterend uit de tweede helft van de XVIIIe eeuw tot de eerste helft van de XXe.
 • Inwoners van de wijk “Nieuwland” in 1835: index van sectie 2 van de volkstelling van 1835, met vermelding van de namen en voornamen van de inwoners, hun adres en hun volgnummer in de volkstelling.
 • Huwelijken in Nederoverheembeek (1657-1822): de parochies Neder- en Overheembeek werden gefusioneerd tot de gemeente Nederoverheembeek. Die laatste werd in 1921, samen met Haren en Laken, bij de Stad Brussel aangehecht.
 • Belangrijke Brusselaars: het gaat om een lijst met namen van personen die een bepaalde rang bekleedden in de Brusselse samenleving tijdens het Ancien Régime of tot het einde van de XVIIIe eeuw, omdat ze een verantwoordelijke functie hadden in het bestuur van de stad, of er een “vrij” beroep hadden. Ze bestaat uit:
  1. Dekens van beroepsgroepen (1696-1795): onderzoek van documenten genummerd AA1449 en AA1450. Namen, voornamen, beroep, soms adres en enkele andere inlichtingen alsook het jaar waarin ze de functie bekleedden, voor bijna 3.200 dekens. Gecontroleerd met het werk van Alph. Wauters over hetzelfde onderwerp;
  2. Advocaten ontvangen op de Raad van Brabant in de XVIIIe eeuw:op basis van het werk van J. Nauwelaers;
  3. Leden van de Raad van Brabant:op basis van het boek van Arthur Gaillard;
  4. Beoefenaars van vrije beroepen:namen ontdekt bij diverse onderzoeken. Het gaat om dokters, advocaten, notarissen, apothekers, enz.

Alfabetische index van de serie V6.E (Archief van Parijs): de serie V6.E van het Archief van de Stad Parijs is een verzameling van allerlei documenten van de burgerlijke stand die ontsnapt zijn aan de brand van mei 1871, of die na de brand opgesteld zijn. Die documenten waren tot nu toe moeilijk toegankelijk. Er werd nog nooit een tafel van familienamen van samengesteld.
De documenten werden apart verwerkt in:

 • Index van nooddopen, dopen en geboortes
 • Index van verlovingen, huwelijken en echtscheidingen
 • Index van sterfgevallen en begrafenissen

Deze indexen zijn filiatief wanneer de documenten dat toelaten. Meer details zijn te vinden in het volgende PDF-document: http://www.famillesparisiennes.org/v6e/introv6e.pdf

Alfabetische transcriptie van huwelijken in Hampshire: W.P. Phillimore heeft, in chronologische volgorde, een indrukwekkend aantal oude Britse huwelijksregisters getranscribeerd (van de XVIe eeuw tot 1837, het jaar waarin in Groot-Brittannië de burgerlijke stand in het leven geroepen werd), die min of meer alle graafschappen bestrijkt. Een Nieuw-Zeelandse genealoog heeft in de jaren '90 van de vorige eeuw een transcriptie van 15 van de 16 volumes die Phillimore aan Hampshire gewijd had, openbaar ter beschikking gesteld op de website GENUKI. Ik heb er mijn eigen transcriptie van het 16e volume aan toegevoegd en heb voor de gebruikers van de site een alfabetische lijst van ongeveer 66.000 koppels gemaakt. Het werk van Phillimore bevat jammer genoeg fouten en leemtes. Als u de mogelijkheid hebt om het te doen, haalt u er best het origineel bij ter verificatie. De volgende parochies werden behandeld:

ALDERSHOT
AMPORT
BASING
BASINGSTOKE
BAUGHURST
BENTLEY
BENTWORTH
BOLDRE
BRADING (ILE DE WIGHT)
BRAMLEY
BULLINGTON
BURGHCLERE
CALBOURNE (ILE DE WIGHT)
CHURCH OAKLEY
CLIDDESDEN
COOMBE
CRAWLEY
CRONDALL
DEANE
DOGMERSFIELD
DUMMER
EAST WOODHAY
EASTROP
ELING
ELVETHAM
EVERSLEY
EWHURST
FACCOMBE
FARNBOROUGH
FRESHWATER (ILE DE WIGHT)
HANNINGTON
HARTLEY WESPALL
HARTLEY WINTNEY
HECKFIELD
HERRIARD
HIGHCLERE
HUNTON
HURSTBOURNE PRIORS
HURSTBOURNE TARRANT
KINGSWORTHY
KNIGHT'S ENHAM
LAVERSTOKE
LINKENHOLT
LITCHFIELD
LONG SUTTON
MAPLEDURWELL
MONXTON
NATELY SCURES
NEWNHAM
NEWPORT (ILE DE WIGHT)
NEWTOWN
NITON (ILE DE WIGHT)
NORTH WALTHAM
ODIHAM
OVERTON
PENTON MEWSEY
POPHAM
PORTSMOUTH
PRESTON CANDOVER
ROTHERWICK
ROWNER
SHERBORNE ST. JOHN
SHERFIELD UPON LODDON
SILCHESTER
SOPLEY
SOUTH WARNBOROUGH
ST. MARY BOURNE
STEVENTON
STOKE CHARITY
STRATFIELD TURGIS
STRATFIELDSAYE
TADLEY
TANGLEY
TUFTON
UP NATELY
VERNHAM
WESTMEON
WEYHILL
WHITCHURCH
WHITWELL
WINCHESTER (diverses paroisses)
WINCHESTER COLLEGE
WINCHFIELD
WINSLADE
WOLVERTON
WONSTON
WOODMANCOTE
WOOTON ST.LAWRENCE
WORTING
YATELEY
YAVERLAND (ILE DE WIGHT)


Ik doe geen enkele genealogische opzoeking voor particulieren.